Logo APh                     Widok z kamery na lotnisku w Lososinie Dolnej

Widok z kamery na lotnisku - 04 
Widok z kamery na lotnisku - 22 
Widok z kamery jest odnawiany co 60 sekund automatycznie